Meny
Bærekraft i Erla Eiendom
Vi er en familiebedrift med eiendom i Norge, Sverige og Danmark. Tyngden av vår forvaltning ligger i Norge. I de øvrige nordiske landene har vi eiendom som i stor grad forvaltes av leietakere.

Erla Eiendom stiller strenge krav til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø

Det samlede miljøavtrykket fra eiendomsbransjen er stort, og vi vil i tiden fremover styrke innsatsen ytterligere for å redusere negative miljøpåvirkninger fra vår virksomhet. Innenfor økonomisk forsvarlige rammer skal Erla Eiendom velge løsninger som har minst mulig negative virkninger på miljøet og omgivelsene.

Miljøfyrtårn og bærekraftmål

Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har valgt ut noen av FNs bærekraftmål som rammeverk i våre bestrebelser for å redusere negative miljøvirkninger som oppstår grunnet vår virksomhet. Erla Eiendom vil gi sitt bidrag til å nå disse globale målene:

Mål 3 — God helse og livskvalitet
Mål 4 — God utdanning
Mål 8 — Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 12 — Ansvarlig forbruk og produksjon

Noen av våre tiltak

– Materialer, avfall og utslipp

Som eiendomsbesitter har vi mulighet til å påvirke hvilke ressurser som settes inn i f. eks. rehabilitering og ombygging av lokaler. Det kan settes krav til materialene som brukes for å sikre at disse i minst mulig grad har negative virkninger på miljøet – dvs. ingen benyttelse av helse- og miljøfarlige materialer, hverken i bruk eller som eventuelt avfall.

I forvaltning og drift av porteføljen pågår det et kontinuerlig arbeid for å redusere forbruket av energi i hver enkelt eiendom og for å endre forbruket til energi fra fornybare kilder. Vi søker et tett samarbeid med våre leietakere for å stimulere til bærekraftige løsninger og effektiv styring av energibruken i de leide lokalene. Videre arbeider vi med reduksjon av energibruk og utslipp i vår egen drift.