Meny
Om Erla Eiendom
Erla Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som leverer utleie av bolig- og næringseiendom.

Med vår visjon: Pålitelighet og kvalitet – for varige relasjoner og verdier, jobber vi målbevisst for å gjøre livet enkelt og forutsigbart for våre leietakere.

Kort fortalt

Selskapet ble etablert i 1992 – da under navnet City Finansiering. I denne perioden var det finanskrise, prisene på eiendom sank og det var skyhøy rente. Det ga samtidig muligheter. Siden 1992 har selskapet bygget sten på sten med kjøp av gode bolig- og næringseiendommer – først og fremst sentralt i Oslo, siden også i andre norske byer, og i Sverige og Danmark.

Innkjøpsvirksomheten

Innkjøpsvirksomheten i Erla Eiendom skal møte mål om stabil og lønnsom økonomisk utvikling over tid, samt utføres iht. god forretningsskikk, sosial bærekraft og miljøansvar.

Les mer om innkjøp i Erla Eiendom.

Åpenhetsloven

Erla Eiendom AS er underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I henhold til åpenhetsloven er Selskapet pålagt å redegjøre for de aktsomhetsvurderinger som Selskapet har gjennomført i tilknytning til Selskapets forretningsvirksomhet og i tilknytning til Selskapets engasjement med leverandørkjeder og forretningspartnere. Selskapet har ikke tidligere pliktet å utarbeide en redegjørelse, da åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022

Les mer om Erla Eiendom AS sin aktsomhetsvurdering.

Vår historie

0500.000
med eiendom
0200
utleieboliger
0500
i årlige driftsinntekter
Nordisk aktør
Utleie av næringseiendom
057
Ansatte
Miljø og bærekraft
Miljøfyrtårnbedrift
Karriere

Har du lyst til å bli en del av Erla Eiendom? Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk!