Meny
Slik er det å være leietaker hos Erla Eiendom
Erla Eiendom eier og leier ut over 250 leiligheter, hvor hovedvekten av eiendommene er beliggende i Oslo på sentrale områder som Majorstua, Frogner, Torshov og Grünerløkka. Vi har leiligheter i størrelsen 1-5 roms.

Du vil raskt oppleve at det å leie bolig av oss er en ryddig og hyggelig opplevelse.

Fra vår side skal alt være i ordnede former fra kontrakt, innflytting, overtagelse, vasking, brannsikkerhet, betalingsordning/depositum m.m. Vi sørger for at du får leie en hyggelig og pen bolig.

Husk at du må tegne obligatorisk innboforsikring før du flytter inn, og les nøye gjennom våre husordensregler.

Skybasert forvaltningssystem

Vi benytter oss av et skybasert forvaltningssystem, hybel.no. Her vil du få din egen bruker og kan følge ditt leieforhold fra A-Å.

 

Når du har flyttet inn er det viktig at du gjør deg kjent med boligen

Stoppekraner

Lokaliser og gjør deg kjent med alle stoppekraner i boligen. Det kan være lurt å stenge vannet hvis du reiser bort i lengre perioder.

Meld fra om større feil og mangler. Hvis du oppdager skade på boligen må det meldes til utleier umiddelbart. Du som leietaker plikter likevel å gjøre det du kan for å avverge økonomisk tap som følge av en skade som oppstår, hvis det er en akutt situasjon. Mindre arbeider, som vedlikehold av låser, vannklosett, elektroniske kontakter og brytere m.m., er leietakers ansvar. Hvis du er i tvil, ta kontakt. Hvis du vil reklamere på feil og mangler, må dette også gjøres innen rimelig tid, hvis ikke taper du retten til å gjøre dette gjeldende. Tydelige/åpenbare feil/mangler har en frist på 14 dager etter overtakelse.

Sikringsskapet

Lokaliser sikringsskapet og gå gjennom indeksen som forteller deg hvilke sikringer som dekker hvilke områder. Blir det mørkt, er det som regel en sikring som har gått og denne kan du enkelt reaktivere eller bytte selv.

Vis dugnadsånd

Du er pliktig til å stille opp når det inviteres til dugnad. Alle fellesarealer du nyter godt av krever felles innsats fra både utleier og leietakere.

Generell informasjon om leieforholdet

Her kan du lese vanlige spørsmål og svar om leieforholdet:
Hva skjer ved innflytting?
Jeg vil si opp mitt leieforhold. Hva gjør jeg?
Betaling av husleie
Hva er indeksregulering?
Vaktmester- og driftstjenester
Depositum
Levering av leieobjekt

Nødtilfelle?

Ved nødsituasjon som vannlekkasjer, heisstans, innbrudd etc. utenom kontortid, kan du ringe vårt driftsselskap Entura AS, på telefon: 09645.

Melde fra om feil eller mangler

Rapporter inn feil eller mangler ved å fylle ut skjema.

    *obligatoriske felt.